HESSELMED


Herregården ”Hesselmed” er beliggende i det sydøstlige hjørne af Aal Sogn i Vester Horne Herred, Ribe Amt. – I dag består herregården af en gammel fredet hovedbygning omgivet af en delvis intakt tør voldgrav med tilhørende voldanlæg og et tilgroet parkanlæg, hvis samlede areal udgør cirka 5 hektar.Hesselmeds hovedbygning set fra gårdsiden. Klik for forstørrelse


Under midten af hovedbygningen findes en velbevaret middelalderkælder (8 x 5 meter), hvis 135 cm tykke kampestensvægge bæres af store sylsten i granit. Kældergulvet er belagt med marksten, mens de små halvrunde vinduesåbningers bund hælder ind mod kælderrummet. - En forsigtig vurdering af dette meget robuste kælderanlæg vil kunne være, at det i slutningen af 1400’tallet har fungeret som fundament til et kraftigt stenhus eller et forsvarstårn.

I have- og voldanlægget omkring Hesselmeds nuværende hovedbygning er der fundet flere brudstykker af gravepitafier fra 1600’tallet, samt en unik middelalderlig spillebordsplade i en rødbrun importeret stenart, hvori er indhugget en fin sirlig saug. – Også herregårdens gamle vandingstrug i granitsten anes endnu på den indvendige side af voldgraven (se foto heraf).

På Egnsmuseet i Oksbøl ses herregårdens gamle originale vægpaneler, ligesom også en lang række værdifulde indbogenstande og tidligere fund fra voldgraven ses udstillet i museets montre, eller findes opbevaret i museets righoldige magasiner.

Originalerne til Hesselmed Godsarkiv opbevares nu for en stor dels vedkommende i Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg, mens enkelte ældre arkivalier opbevares i Rigsarkivet på Christiansborg i København. – Renskrevne kopier af arkivalier frem til 1857 findes i Lokalhistorisk Værksted® således:Supplerede information om Hesselmed,
og om Hesselmed Godsarkiv 1525 – 1825
vil senere blive publiceret her, eller kan
erhverves ved direkte henvendelse til
gert-ravn@mail.dk / www.vardesyssel.dk