Mads Ryegaards testamente 1781
Originalen opbevares i Rigsarkivet:
Danske Kancelli, Jydske Registre, F-17, År 1781 pag. 71a - 72b.