Renskrift af nedenstående dokument fremgår af
Vardesyssel Aarbog 2007 s. 110 - 113.
Originalen opbevares i Rigsarkivet:
Danske Kancelli, Jyske Registre D 27 år 1740 no.6.