HESSELMED GODSARKIVHesselmed Godsarkiv opbevares nu for en stor dels vedkommende i Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg, mens enkelte ældre arkivalier opbevares i Rigsarkivet på Christiansborg i København. – Renskrevne kopier af arkivalier frem til 1857 findes i Lokalhistorisk Værksted® således:Supplerede information om Hesselmed,
og om Hesselmed Godsarkiv 1525 – 1825
vil senere blive publiceret her, eller kan
erhverves ved direkte henvendelse til
gert-ravn@mail.dk / www.vardesyssel.dk