BILLEDER FRA HESSELMED SEPTEMBER 2006


I september måned er Hesselmeds middelalderkælder undersøgt såvel indvendigt som udvendigt for konstruktion og byggematerialer samt dens nuværende vedligeholdelsesstand.Et af de tilmurede kældervinduer i kælderens sydmur. B: 58 cm H: 30 cmKælderens 135 cm tykke kampestensmur mod syd og øst.Kældergulv af marksten.Døråbning til middelalderkælderen.Stor granitfundamentsten i det sydvestlige hjørne af den nuværende hovedbygnings frugtkælder.