BILLEDER FRA HESSELMED MAJ 2006
Herregården Hesselmed set fra gårdsiden.Hovedindgang med portal til hovedbygningen på Hesselmed.Hovedbygning set fra øst mod vest.Vestindgang i hovedbygningen på gårdsiden, gammel granitmøllesten anvendt som trædesten foran døren.Herregårdens gamle vandingstrug delvist skjult ved udgangen over voldgraven.Brudstykke af nordøstlig voldgrav set fra indkørslen til gårdspladsen.Brudstykke af nordvestlig voldgrav set fra gårdsiden.Hovedbygning set fra det sydvestlige hjørne af parken.Brudstykke af sydvestlig voldgrav set fra parkens vestvold.Hesselmeds hovedbygning set fra parken. Til højre for terassen findes den gamle herregårds middelalder kælder fra 1400-tallet.